Beleidsprogramma juni 2021 – juni 2022

De Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) vertegenwoordigt primaire en secundaire banken, zowel de Surinaamse als de dochtermaatschappijen van buitenlandse banken in Suriname.
Onze ambitie is: het creëren en onderhouden van een sterk en modern bankwezen dat duurzame economische groei en welvaart in Suriname ondersteunt.
Gedurende het bestuursjaar juni 2021 - juni 2022 , zal het bestuur zich richten op het ontplooien van initiatieven die gericht zijn op vier strategische onderdelen van de bancaire sector: