De Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging, ondersteunen de economie als gevolg van COVID-19

SBV Nieuws

De Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging, ondersteunen de economie als gevolg van COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft ook Suriname in zijn greep. Als gevolg hiervan is de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid onder druk komen te staan. Vele bedrijven, instellingen en particulieren, zijn tijdelijk niet in staat om aan hun terugbetaalverplichting van leningen te voldoen of hebben tijdelijk extra financiële ruimte nodig om deze moeilijke periode te doorkomen.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), hebben een ‘COVID-19 Financieel Crisisteam’ aangesteld. In het Crisisteam hebben onder andere zitting de directeuren van de CBvS en de bestuursleden van de SBV. Het Crisisteam zal zich buigen over de vraagstukken die voortvloeien uit de coronacrisis en maatregelen aandragen om de stabiliteit van het financiële systeem te waarborgen.

Een van de maatregelen om de effecten van de COVID-19 crisis enigszins op te vangen, is het verstrekken van kredietfaciliteiten in SRD aan de private sector, tegen een rente van 7.5%. Deze speciale rente is significant lager dan de huidige marktrente. Banken worden in de gelegenheid gesteld, om nieuwe kortlopende leningen te verstrekken aan bedrijven en instellingen in de private sector alsook aan particulieren, die getroffen zijn door de COVID-19 crisis. Om deze speciale leningen te kunnen verstrekken, heeft de CBvS  eenmalig en tijdelijk, de SRD-kasreserveverplichting van banken verlaagd met 7.5%, van 35% naar 27.5%. Dit houdt in dat de banken, meer liquiditeiten ter beschikking hebben, waardoor er meer ruimte is voor het verstrekken van kredieten. De liquiditeitsverruiming heeft enkel en alleen als doel, het verschaffen van liquiditeit en kredietverlening aan nieuwe en bestaande klanten van de banken, ter verlichting van de gevolgen van de COVID-19 crisis.

Deze speciale leningen mogen niet worden gebruikt voor herstructurering alsook niet voor het afstorten van bestaande leningen.  De beoordeling van de kredietaanvraag wordt gedaan door de individuele banken op basis van het risicoprofiel van de klant.

De CBvS verwacht vanuit monetair oogpunt, dat de extra liquiditeiten die vrijkomen door deze speciale SRD-kasreservemaatregel, geen verstoring van de economie zullen veroorzaken, gezien het kortlopende karakter. Deze maatregel zal ertoe bijdragen dat bedrijven en particulieren samen met hun huisbank, de crisis beter kunnen weerstaan.

Voor meer informatie over de voorwaarden van de COVID-19 kredietfaciliteit, kunnen bedrijven en particulieren contact opnemen met hun huisbank.

 De CBvS biedt de commerciële banken ook de mogelijkheid om uitstel van betaling te verlenen voor 3 tot 6 maanden aan bedrijven, instellingen en particulieren die getroffen worden door de negatieve effecten van de COVID-19 crisis. Per instelling zullen indien noodzakelijk, specifieke maatregelen worden genomen gericht op tijdelijke verlichting van de solvabiliteits- en liquiditeitseisen, maar wel met een aanscherping van de governance. In de gevallen waar per instelling tijdelijk afgeweken is van de algemeen geldende richtlijnen, zullen extra acties en rapportageverplichtingen worden opgelegd. Het bankentoezicht is en blijft gericht op de stabiliteit van de financiële instellingen en het financiële systeem.