Persverklaring inzake sluiting banken

SBV Nieuws

Persverklaring inzake sluiting banken

De commerciële banken, Hakrinbank, Finabank, Republic Bank, De Surinaamsche Bank, GODO, Surichange Bank, VCB en Trustbank Amanah, hebben vanmiddag 24 maart 2020 tot nader order de deuren voor het publiek gesloten. De directe aanleiding voor dit besluit is de inwerkingtreding van de omstreden wet “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren”.

In een eerder uitgegeven persverklaring heeft de Surinaamse Bankiersvereniging aangegeven dat zij de vreemde wijze waarop de wet is aangenomen ten zeerste afkeurt. Het bestuur heeft geprobeerd de leden van De Nationale Assemblee van Suriname ervan te overtuigen, de wet niet aan te nemen zonder nauw overleg met alle relevante partijen. De wet is daarnaast technisch zwak, is in strijd met bestaande wet- en regelgeving en is niet uitvoerbaar.

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft op maandag 23 maart 2020, in een persoonlijk onderhoud met de President van de Republiek Suriname, gevraagd om de wet niet af te kondigen, maar nader te bespreken met alle belanghebbenden en aan te passen onder leiding van de Centrale Bank van Suriname. De President heeft het bestuur aangehoord en heeft aangegeven het gevraagde in overweging te nemen, maar heeft verzuimd te vermelden dat de wet op dat moment al bekrachtigd was.

Vanmorgen is gebleken dat de voornoemde wet in het Staatsblad gepubliceerd is en per 23 maart 2020 van kracht is, zonder dat de banken geïnformeerd zijn hoe uitvoering gegeven moet worden aan de wet. Aangezien de wet niet uitvoerbaar is, kunnen en zullen de banken hier aan ook geen uitvoering geven.

De Surinaamse Bankiersvereniging geeft met het sluiten van de banken voor het publiek een duidelijk en krachtig signaal af dat zij het ook in uw belang oneens is met de “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren”.