Surinaamse Bankiersvereniging en Regering gaan structureel overleg voeren

SBV Nieuws

Surinaamse Bankiersvereniging en Regering gaan structureel overleg voeren

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersverenging (SBV) en de Regering hebben besloten structureel overleg te voeren. Het eerste gesprek in een reeks van gesprekken was afgelopen vrijdag 5 maart 2021.

Tijdens het eerste gesprek met de President, de heer Chandrikapersad Santokhi, minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking Suriname, Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname en leden van de Vaste Commissie Financiën van de Nationale Assemblee.

De SBV heeft benadrukt dat de Regering en het financiële systeem een gezamenlijk doel hebben: rust en stabiliteit. Het bestuur van de SBV heeft daarom ook haar volle medewerking toegezegd om samen naar oplossingsmodellen voor de verschillende vraagstukken te zoeken.

Tijdens het overleg is er onder ander gesproken over:

  1. De effciency in het bankwezen (cash opnames, openen van bankrekeningen, kredietverlening);
  2. Financial inclusion and financial deepening en de stappen die genomen worden momenteel met de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Huisvesting, waarbij er gewerkt wordt aan het bevorderen van financiële inclusie door bankrekeningen te openen voor burgers die COVID-19 steun en sociale uitkeringen ontvangen;
  3. De resultaten van de National Risk Assessement (NRA) en het vervolg traject;
  4. De effecten van de huidige econmische ontwikkelingen op de kredietverlening, de kostenstructuur, de voorzieningen en de solvabiliteit van banken;
  5. Het stabilisen van de wisselkoersen en de stringente fiscale maatregelen die nodig zijn om de wisselkoersen onder controle te houden;
  6. De effecten van het IMF traject op de banken.

De Surinaamse Bankiersvereniging juicht het structureel overleg met de Regering toe aangezien de banken het smeermiddel zijn van de motor van de economie en de ontwikkelingen in het financiële systeem de aandacht van het hoogste orgaan van de Regering behoeven.